International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Kai Fu

Publications

Year
Venue
Title
2016
FSE

Coauthors

Yinghua Guo (1)
Lei Hu (1)
Siwei Sun (1)
Meiqin Wang (1)