International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yinghua Guo

Publications

Year
Venue
Title
2016
FSE

Coauthors

Kai Fu (1)
Lei Hu (1)
Siwei Sun (1)
Meiqin Wang (1)