International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Xiaoshuang Ma

Publications

Year
Venue
Title
2014
ASIACRYPT

Coauthors

Lei Hu (1)
Kexin Qiao (1)
Ling Song (1)
Siwei Sun (1)
Peng Wang (1)