International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Tao Zhan

Publications

Year
Venue
Title
2009
EUROCRYPT

Coauthors

Wei Wang (1)
Xiaoyun Wang (1)
Hongbo Yu (1)
Tao Zhan (1)
Haina Zhang (1)