International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Zheng Yuan

Publications

Year
Venue
Title
2009
CRYPTO

Coauthors

Keting Jia (1)
Wei Wang (1)
Xiaoyun Wang (1)
Guangwu Xu (1)
Zheng Yuan (1)