International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Tomonobu Yoshino

Publications

Year
Venue
Title
2002
FSE
2001
FSE

Coauthors

Tetsu Iwata (2)
Kaoru Kurosawa (2)
Tomohiro Yuasa (1)