International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yuyin Yu

Publications

Year
Venue
Title
2018
TOSC
On the Generalization of Butterfly Structure
Butterfly structure was proposed in CRYPTO 2016 [PUB16], and it can generate permutations over

Coauthors

Yongqiang Li (1)
Shizhu Tian (1)
Mingsheng Wang (1)
Yuyin Yu (1)