International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Mingqiang Wang

Affiliation: School of mathematics, Shandong University

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Xiaoyun Wang (1)
Kunxian Xia (1)
Jincheng Zhuang (1)