International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Jun Liu

Publications

Year
Venue
Title
2010
ASIACRYPT

Coauthors

Xiutao Feng (1)
Dengguo Feng (1)
Chuankun Wu (1)
Zhaocun Zhou (1)