International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yang Xiang

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT
2010
PKC

Coauthors

Xinyi Huang (2)
Jiguo Li (1)
Yi Mu (1)
Willy Susilo (1)
Wei Wu (2)
Qihong Yu (1)
Yichen Zhang (1)