International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yang Xiang

Publications

Year
Venue
Title
2010
PKC

Coauthors

Xinyi Huang (1)
Yi Mu (1)
Willy Susilo (1)
Wei Wu (1)