International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Dan Xin

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Chun-Xiang Gu (1)
Yuanji Kang (1)
Yonghui Zheng (1)