International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Qingping Dai

Publications

Year
Venue
Title
2014
EPRINT

Coauthors

Shaojing Fu (1)
Chao Li (1)
Longjiang Qu (1)