Author Index for IACR Fast Software Encryption (FSE) 2012


Bogdanov, Andrey ,    29
Carlet, Claude ,    370
Chen, Jiazhe ,    90
Courtois, Nicolas ,    310
Daemen, Joan ,    427
Dakhilalian, Mohammad ,    390
De Cannière, Christophe ,    290
Dinur, Itai ,    9, 447
Dong, Le ,    127
Duc, Alexandre ,    407
Dunkelman, Orr ,    9, 447
Feng, Dengguo ,    127
Fleischmann, Ewan ,    200
Forler, Christian ,    200
Goubin, Louis ,    370
Gu, Dawu ,    90
Guo, Jian ,    127, 407
Heyse, Stefan ,    350
Isobe, Takanori ,    268
Jean, Jérémy ,    110
Khovratovich, Dmitry ,    248
Kiltz, Eike ,    350
Li, Ji ,    268
Li, Leibo ,    90
Li, Wei ,    90
Ling, San ,    164
Liu, Ya ,    90
Liu, Zhiqiang ,    90
Lu, Jiqiang ,    69
Lucks, Stefan ,    200
Lyubashevsky, Vadim ,    350
Mala, Hamid ,    390
Mendel, Florian ,    228
Mouha, Nicky ,    290
Nad, Tomislav ,    228
Naya-Plasencia, Marıa ,    110, 147
Nguyen, Long ,    330
Nyberg, Kaisa ,    1
Paar, Christof ,    350
Peyrin, Thomas ,    110, 147, 164, 407
Pieprzyk, Josef ,    164
Pietrzak, Krzysztof ,    350
Preneel, Bart ,    49, 290
Prouff, Emmanuel ,    370
Quisquater, Michael ,    370
Rechberger, Christian ,    248
Rivain, Matthieu ,    370
Rogaway, Phillip ,    184
Roscoe, Bill ,    330
Saarinen, Markku-Juhani Olavi ,    220
Sajadieh, Mahdi ,    390
Savelieva, Alexandra ,    248
Schläffer, Martin ,    228
Sepehrdad, Pouyan ,    310, 390
Shamir, Adi ,    9, 447
Shibutani, Kyoji ,    268
Sokolowski, Przemyslaw ,    164
Sun, Yue ,    49
Sušil, Petr ,    310
Tischhauser, Elmar ,    49
Van Assche, Gilles ,    427
Vaudenay, Serge ,    310
Velichkov, Vesselin ,    290
Wang, Huaxiong ,    164
Wang, Meiqin ,    29, 49
Wang, Xiaoyun ,    90
Wei, Lei ,    164, 407
Wooding, Mark ,    184
Wu, Shuang ,    127
Wu, Wenling ,    127
Zhang, Haibin ,    184
Zou, Jian ,    127