ASIACRYPT 2005
December 4-8, 2005, Taj Coromandel, Chennai, India