IACR ASIACRYPT 2003 External Referees

Kazumaro Aoki
Feng Bao
Steve Babbage
Michael Backes
Paulo Barreto
Alexandre Benoit
Eli Biham
Eric Brier
Jan Camenisch
Dario Catalano
Sanjit Chatterjee
Jiun-Ming Chen
Xiaofeng Chen
Sandeepan Chowdhury
Jean-Sébastien Coron
Coron Claude Crepeau
Paolo D'Arco
Simon Pierre Desrosiers
Yvo Desmedt
Jean-François Dhem
Jeroen Doumen
Dang Nguyen Duc
Orr Dunkelman
Ratna Dutta
Chun-I Fan
Serge Fehr
Jacques J.A. Fournier
Pierre-Alain Fouque
David Galindo
Steven Galbraith
Sugata Gangopadhyay
Juan Gonzalez
Louis Granboulan
D.J. Guan
Kishan Chand Gupta
Goichiro Hanaoka
Helena Handschuh
Sang Yun Han
Keith Harrison
Florian Hess
Javier Herranz
Martin Hirt
Yvonne Hitchcock
Fumitaka Hoshino
Thomas Holenstein
Min-Shiang Hwang
Ren-Junn Hwang
Shin-Jia Hwang
Yong Ho Hwang
Albert Jeng
Ji Hyun Jeong
Jorge Jim
Qingguang Ji
Jiménez Urroz Jorge
Wen-Shenq Juang
Naoki Kanayama
Rajeeva L. Karandikar
Chong Hee Kim
Ki Hyun Kim
Tetsutaro Kobayashi
Hartono Kurnio
Tanja Lange
John Malone-Lee
C.H. Lin
Kai-Yung Lin
Chi-Jen Lu
E. H. Lu
Anna Lysyanskaya
Gwenaëlle Martinet
Kazuto Matsuo
Wenbo Mao
Joydip Mitra
Sebastià Martín-Molleví
Yi Mu
Sourav Mukopadhyay
Mridul Nandi
Khanh Nguyen
Miyako Ohkubo
Daniel Page
Pascal Paillier
Dong Jin Park
Jae Hwan Park
In Kook Park
Joon Hah Park
Jacques Patarin
Duong Hieu Phan
Angela Piper
Krzysztof Pietrzak
Renato Renner
Kouichi Sakurai
Louis Salvail
Taiichi Saitoh
Palash Sarkar
Takakazu Satoh
Berry Schoenmakers
Jong Hoon Shin
Mahoro Shimura
Sang Gyoo Sim
Leonie Simpson
Martijn Stam
Doug Stinson
Hung-Min Sun
Koutarou Suzuki
Willy Susilo
Alexei Tchoulkine
Dong To
Eran Tromer
Wen-Guey Tzeng
Shigenori Uchiyama
Frederik Vercauteren
Jorge Luis Villar
Samuel S Wagstaff
Shiuh-Jeng Wang
Benne de Weger
Christopher Wolf
Hongjun Wu
Tzong-Chen Wu
Wen-ling Wu
Ching-Nung Yang
K. Yang
Yeon Hyeong Yang
Hsu-Chun Yen
Sung-Ming Yen
Her-Tyan Yeh
Yi-Shiung Yeh
Sung Ho Yoo
Young Tae Youn
Dae Hyun Yum
Fangguo Zhang
Wentao Zhang
Yuliang Zhen
Huafei Zhu
YongBin Zhou